על הסכין

מעבר לברקזיט: והפעם, נושא הפשיעה האלימה, ובייחוד פשיעת הסכינאות. התופעה הזו נמצאת בעלייה בבריטניה, בעיקר באנגליה ובוויילס, כבר מספר שנים. הסיבות עליהן מצביעים מגוונות: החל …